Michel Vols

Professor Michel Vols holds a chair of Public Order Law at the University of Groningen. His main fields of research are anti-social behaviour law and housing law. He studied Law and Legal Research (LLB, LLM hons.) and Political Philosophy (BA) at the University of Groningen (RUG). He recieved his PhD in 2013. In 2015 the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) awarded him a VENI grant of 250.000 euros to conduct research to problem-solving jusitce, neighbours from hell and housing-related crime and anti-social behaviour. In 2016 Vols won two scientific prizes for his work: the Gratama Wetenschapsprijs (25.000 euros) and the Nicolaas Mulerius Stipendium (25.000 euros). Vols is one of the founding members of the Young Academy Groningen,  “the club for the University’s most talented, enthusiastic and ambitious young researchers“.

Vols was a visiting scholar at the University of Ghent (Belgium), the University of Bristol (UK), the University of Puerto Rico (USA), Cape Town (South Africa), Bar Ilan University (Israel) and founded the International Research Network on Law and Anti-social behaviour: www.antisocialbehaviour.org. He is also board member of the International Society for Therapeutic Jurisprudence.

Vols is one of the chairs of the Housing Law Research Network within the European Network on Housing Research. Besides that, he is (founding) editor of the peer reviewed book series Studies in Housing Law (Eleven Publishing).

Besides that, Vols is an editor of the Journal of local government case law and completed several studies about anti-social behaviour law funded by the Dutch Home Office, the Ministry of Justice and the Ministry of Planning.

Michel writes on his (Dutch) weblog about public order law: www.openbareorderecht.nl.

Publications

Books

 1. Vols, M. & Sidoli del Ceno (Eds.) (2018), People and Buildings: Comparative Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing.
 2. Vols, M., Hof, J.P. Hof & J.G. Brouwer (2017), De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 3. Sidoli del Ceno, J. & M. Vols (Eds.) (2017), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing.
 4. Vols, M. (2013), Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, (diss.), 292 pp.
 5. Vols, M. et al. (2006), Tilburg doorgezaagd. Lessen uit de zesde stad van Nederland, Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting.

Special issues of journals

 1. Wexler, D.B., Perlin, M.L., Vols, M. Spencer, P. & Stobbs, N. (Eds.) (2016) Current Issues in Therapeutic Jurisprudence, Queensland University of Technology Law Review Vol. 16, nr. 3, 129 pp.

 Refereed articles

 1. Bruijn, L.M., Vols, M & Brouwer, J.G. (2018) Home closure as a weapon in the Dutch war on drugs: Does judicial review function as a safety net?, International Journal of Drug Policy, pp. 137-147.
 2. Vols, M. & Fick, S. (2017), Using Eviction to Combat Housing-related Crime and Anti-social Behaviour in South Africa and the Netherlands, South African Law Journal, Vol. 134, nr. 2, pp. 327-360.
 3. Cramer, R. & Vols, M. (2016) Hoarding disorder and the legal system: a comparative analysis of South African and Dutch law, International Journal for Law and Psychiatry, 49, pp. 114–123.
 4. Vols, M. & Minkjan, N. (2016) Huurachterstand, huisuitzetting en rechterlijke besluitvorming, Recht der Werkelijkheid, Vol 37, nr. 2, pp. 9-30.
 5. Vols, M. (2016), Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol 32, nr. 7, pp. 214-223.
 6. Fick, S. & Vols, M. (2016) Best protection against eviction? A Comparative Analysis of Protection against Evictions in the European Convention on Human Rights and the South African Constitution, European Journal of Comparative Law and Governance, 3, pp. 40-69.
 7. Vols, M., Kiehl, M. & Sidoli del Ceno, J. (2016) Burenrecht en onrechtmatige hinder in de stad van de 21e eeuw, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, nr. 7098, pp. 2006-2012.
 8. Vols, M. & Hof, J.P. (2016) Malafide pandeigenaren en de Woningwet, Tijdschrift voor Bouwrecht, no. 2, pp. 108-120.
 9. Vols, M. (2015) Over nabuurhaat en nabuurhaat (preadvies Jonge Nederlandse Juristenvereniging), Nederlands Juristenblad, nr. 42, pp. 2926-2934.
 10. Vols, M. & Bruiijn, L.M. (2015), De strijd van de burgemeester tegen drugscriminaliteit. Een eerste statistische analyse van de toepassing van artikel 13b Opiumwet, Netherlands Administrative Law Library (NALL), October 2015, pp. 1-23.
 11. Vols, M. & M. Kiehl (2015), Balancing tenants’ rights while addressing neighbour nuisance in Switzerland, Germany and the Netherlands, European Property Law Journal, Vol. 4(2), pp. 1-30.
 12. Vols, M., Tassenaar, P.G. & Jacobs, J.P.A.M. (2015), Dutch Courts and Housing Related Anti-social Behaviour. A first statistical analysis of legal protection against eviction, International Journal of Law in the Built Environment, 2., pp. 148-161.
 13. Vols, M., Kiehl, M. & Sidoli del Ceno, J. (2015), Human Rights and Protection against Eviction in Anti-social Behaviour Cases in the Netherlands and Germany, European Journal of Comparative Law and Governance, 2, pp. 156-181.
 14. Vols, M. (2015), Artikel 8 EVRM en de gedwongen ontruiming van de huurwoning vanwege overlast, WR Tijdschrift voor huurrecht, 2, pp. 55-62.
 15. Sidoli del Ceno, J., Vols, M. & George, H. (2015), Adjudication in tenancy deposit scheme disputes: agents’ perspectives, International Journal of Law in the Built Environment, nr. 2, pp. 162-171.
 16. Vols, M. (2014), Neighbors from hell: problem-solving and housing laws in the Netherlands, The Arizona Summit Law Review, 7, pp. 507-526.
 17. Vols, M. (2012), De Woningwet en de nieuwe sloppen. Bestrijding woonoverlast anno 2012, Tijdschrift voor Bouwrecht, 138.
 18. Vols, M. & Wijk, S.D van (2011), Wet Victor en de proportionaliteitstoets uit artikel 8 EVRM, WR Tijdschrift voor huurrecht, 128.
 19. Brouwer, J.G. & Vols, M. (2010), Autonome verordeningen en art. 10 Grondwet, De Gemeentestem, 7340.

Refereed book chapters

 1. Vols, M. & J. Sidoli del Ceno (2018), Common Threads in Housing Law Research: A Systematic and Thematic Analysis of the Field, in M. Vols & Sidoli del Ceno (Eds.) (2018), People and Buildings: Comparative Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 1-23.
 2. Tongeren van, S. & Vols, M. (2018), The Right to Housing and the Right to a Second Chance. How Dutch Landlords and Local Authorities Facilitate and Frustrate the Successful Reintegration of Ex-Offenders, in M. Vols & Sidoli del Ceno (Eds.) (2018), People and Buildings: Comparative Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 171-190.
 3. Sidoli del Ceno, J. & Vols, M. (2017), Contemporary Housing Law, in J. Sidoli del Ceno, M. Vols & M. Kiehl (Eds.), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 1-10.
 4. Vols, M. (2017), Banning criminals and nuisance neighbours from housing: human rights proof? Exclusion and the Dutch Urban Areas Special Measures Bill, in J. Sidoli del Ceno, M. Vols & M. Kiehl (Eds.), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 127-143.
 5. Vols, M. & Jacobs, J.P.A.M (2017), Juristen als rekenmeesters: over de kwantitatieve analyse van jurisprudentie, in P.A.J. van den Berg & G. Molier, In dienst van het recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 6. Bruijn, L.M. & Vols, M. (2017) Ondermijning, drugscriminaliteit en vertrouwen in de rechtstaat, in H.D. Tolsma & P. de Winter (red.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2017, pp. 189-205.
 7. Vols, M. (2015), Preadvies Bestuursrecht Jonge Nederlandse Juristenvereniging Over nabuurschap en nabuurhaat in het recht, in S. Bakker, E. Moerman, B. Salverda & J. Nan (Eds.), Haat en liefde in het recht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, pp. 33-45.
 8. Vols, M. (2014), Aanpak overlast door private verhuurder, in J.G. Brouwer & A.E. Schilder (Eds.), Van een andere orde. Over private ordehandhaving, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 9. Vols, M. & Duran, D. (2014), Tackling Anti-Social Behaviour and Homelessness with Exclusion Orders in the Netherlands, Belgium, England and Wales, in G.J. Vonk & A. Tollenaar (Eds.), Homelessness and the law. Constitution, criminal law and human rights, Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 10. Vols, M. & Brouwer, J.G. (2010), Nederland wordt steeds asocialer. De buurtrechter als reddende engel, in E. von Boné (Ed.), De vrederechter alias de buurtrechter, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

 Nonrefereed articles

 1. Sidoli del Ceno, J., Vols, M. (2016) ‘Notices and the Need for Formality’, Landlord and tenant review, Vol. 20, nr. 3, pp. 109-111.
 2. Post, C., Brouwer J.G. & Vols, M. (2016) ‘Registratie van prostituees. De lokale registratieplicht voor prostituees in het licht van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’, Jurisprudentie voor Gemeenten 5, pp. 1-4.
 3. Jeths, M.J., De Jongh, K. & Vols, M. (2015) Ontruiming, sluiting en gedragsaanwijzingen: overlast- bestrijding in het huurrecht en bestuursrecht, Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, nr. 4, pp. 14-17.
 4. Olst, L.H.A. van & Vols, M. (2012), Huisjesmelkers, bestuursdwang en kostenverhaal. Over de noodzaak van herinvoering van de gemeentelijke preferente positie, De Gemeentestem, nr. 7378, 107.
 5. Vols, M. (2010), Het T-woord, S&D, nr. 4.
 6. Vols, M. & Brouwer, J.G. (2009), De rechter neemt de wijk. De buurtrechter, Openbaar Bestuur, nr. 4.

 Non-refereed book chapters

 1. Vols, M. (2017) ‘Commentaar bij artikel 151d Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 15-20.
 2. Vols, M. (2017) ‘Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 52-58.
 3. Vols, M. (2017) ‘Commentaar bij artikel 17 Woningwet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 85-88.
 4. Vols, M. & Rogier, L.J.J. (2015) ‘Commentaar bij artikel 13b Opiumwet’, in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 71-75.
 5. Vols, M. (2015) ‘Commentaar bij artikel 17 Woningwet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 77-79.
 6. Vols, M. & Brouwer, J.G. & Schilder, A.E. (2015) ‘Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 46-50.
 7. Gaal, H.C.H. van & Vols, M. (2010), Achter de voordeur, in O.O. Cherednychenko (Ed.), Publiek op privaat: vervlechten of ontvlechten, Antwerpen/Oxford: Intersentia, pp. 103-108.
 8. Vols, M. (2007), Strijd over links, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de netwerkgeneratie,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.
 9. Lacor, C., Moolenaar, R. & Vols, M. (2007), De sociale beurs: nieuw engagement voor jongeren, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de Netwerkgeneratie, Wbs-werkplaats,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.
 10. Vols, M. & Schellekens, Z. (2007b), Nee-stemmer Plasterk aan het woord, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de Netwerkgeneratie, Wbs-werkplaats,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.
 11. Vols, M. & Schellekens, Z. (2007a), Weg met de cultuur van de middenmoot, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de Netwerkgeneratie, Wbs-werkplaats,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.

 Reports

 1. Vols, M., & Sieljes, L. (2018) Gedragsaanwijzing ingebed in het huurrecht? Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 18 pp.
 2. Hof, J.P., Veen, C. & Vols, M. (2016) Juridische evaluatie toepassing Machtigingswet Verenigingen van Eigenaars, Den Haag/Rotterdam: Gemeenten Den Haag/Rotterdam, 49 pp.
 3. Vols, M., Brouwer, J.G. & Kiehl, M. (2015) Quickscan van juridische mogelijkheden om malafide ondernemers te weren, Rotterdam: Gemeente Rotterdam, 50 pp.
 4. Vols, M. & Veen, C. (2015), Visiedocument Woonoverlast effectief aanpakken met gedragsaanwijzingen, Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 80 pp.
 5. Vols, M. & Veen, C. (2015), Handreiking gedragsaanwijzing, Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 38 pp.
 6. Vols, M. (2014), Een oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast. De inzet van gedragsaanwijzingen bij overlastbestrijding, Den Haag: Gemeente Den Haag.
 7. Vols, M. & Crooy, I. (2014), Handreiking Ruimte voor arbeidsmigranten, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 8. Schendel, T.C. van, Brouwer, J.G. & Vols, M. (2012), Bestrijding woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 9. Vols, M. (2011), De aanpak van woonoverlast. Nadere juridische beschouwingen, Groningen: VROM-inspectie, 56 pp.
 10. Vols, M. & Crooy, I. (2011), Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering. Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast, 2e herziene druk, Den Haag: VROM-Inspectie, 132 pp.
 11. Vols, M. & Crooy, I. (2010), Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering. Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast, 1e druk, Den Haag: VROM-Inspectie.
 12. Vols, M. & Jonge, A. de (2009), Overlast en verloedering. Wetsevaluatie wetten Victoria & Victor, Groningen: VROM-inspectie.
 13. Vols, M. (2009), Handreiking aanpak verloederde tuinen, Den Haag: VROM-inspectie.

Accepted papers on (international) academic conferences/seminars and invited lectures

 1. “Upperdogs Versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closures in the Netherlands” (together with L.M. Bruijn), 13 October 2017, Conference on Empirical Legal Studies, Cornell Law School, 13-14 October 2017.
 2. “Dutch Grenfell Towers? The Dutch approach to substandard housing”, 29 September 2017, International Tenlaw conference in Groningen, 28-29 September 2017.
 3. “A quantitative approach to eviction research”, 6 September 2017, European Network for Housing Research Conference, Tirana, 3-6 September 2017.
 4. “Theory and methodology of Therapeutic Jurisprudence”, 12 July 2017, International Congress of Law and Mental Health, Prague, 10-14 July 2017.
 5. “Kwantitatieve methoden binnen de bestudering van het openbare-recht”, symposium vanwege het afscheid van prof. J.G. Brouwer, 12 juni 2017.
 6. “European housing and tenancy law”, invited lecture University of Bremen, 30 May 2017.
 7. “Is there any obligation to provide access to affordable housing for rent arrears evictees? An attempt to reduce homelessness: European and an Indonesian perspective” (together with E.D. Kusumawati), International Conference on Legal Aspects of Housing: Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU, Tarragona 27 April 2017.
 8. “Will European law result in a paradigm shift in eviction litigation?”, International Conference on Legal Aspects of Housing: Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU, Tarragona 27 April 2017.
 9. “Evictions, proportionality and the rights paradigm in housing law”, International Housing Law Research Network Symposium in Malmo, 23 March 2016.
 10. “Substandard housing, rogue landlords and property inspections. An empirical analysis of the enforcement of the Dutch Housing Act”, Annual Conference International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR), Hong Kong (China), 19-24 February 2017.
 11. “Home interests & property rights”, Jaarcongres Empirical legal studies: fad, feud or fellowship?, Vereniging Sociaal Wetenschappelijke Bestudering van het Recht, Rotterdam 19 January 2017.
 12. ‘Weg van het strafrecht, weg van het OM: de lokale aanpak van criminaliteit’, Jaarcongres Public Trust en Public Law Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: nieuwe idealen en perspectieven, Groningen 9 december 2016.
 13. “Contextual adjudication in property law. A systematic content analysis of eviction litigation”, South African Property Law Teachers’ Colloquium, Johannesburg, 2-4 November 2016.
 14. “Therapeutic jurisprudence in continental Europe”, conference Oprecht Mechelen, Mechelen 21 oktober 2016.
 15. “Intermediate and Alternative Housing Tenures in the Netherlands“, TENLAW one year later: Alternative housing tenures in Europe and modern challenges of housing, Tarragona 29-30 September 2016.
 16. “The use of eviction to fight crime in Europe, Africa and the United States of America”, European Network for Housing Research Conference, Belfast, 28-30 June 2016.
 17. “Screening and criminal records. Entry to the housing market and the right to housing”, Association of Law, Property, and Society (ALPS) 7th Annual Conference, Belfast United Kingdom 20-21 May 2016.
 18. “Public policy, paternalism and tenancy agreements”, Workshop “Morality Judgments on Private Relationships”, Faculty of Law Groningen 21 March 2016.
 19. “Rogue landlords and the administrative law”, International Housing Law Research Network Symposium in Coimbra, 27 February 2016.
 20. “Proportionality trumps property? A statistical analysis of eviction litigation concerning rent arrears and anti-social behaviour”, Annual Conference International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR), Bern (Switzerland), 15-19 February 2016.
 21. “The concept of Proportionality in eviction proceedings: a statistical analysis of litigation”, Young Property Lawyers Forum, Groningen, 23-25 November 2015.
 22. “Therapeutic Jurisprudence and American Housing law”, public lecture University of Puerto Rico, 5 November 2015.
 23. “Black market tenancy law: concepts, tools and comparative law” (session organised by E. Bargelli, University of Pisa), Budapest 17 September 2015.
 24. “Mainstreaming therapeutic jurisprudence in a private law setting”, International Congress of Law and Mental Health, Vienna, 14 July, 2015.
 25. “Urban neighbour law and Housing”, European Network for Housing Research Conference, Lisbon, 1 July 2015.
 26. “Property Guardians – comparing the UK and the Netherlands” (together with C. Hunter and J. Meers), Second Annual International and Comparative Urban Law Conference, Paris, 29 June 2015
 27. “Neighbors from hell: a statistical analysis of eviction litigation”, Association of Law, Property, and Society (ALPS) 6th Annual Conference, Athens Georgia United States of America 30 April-2 May 2015.
 28. “Anti-social behaviour, eviction and the South African Constitution, seminar on evictions in South Africa, University of Cape Town, 17 April 2015.
 29. “Crime, expropriation and human rights’, seminar on exploration law in South Africa, University of Cape Town, 16 April 2015.
 30. “Therapeutic jurisprudence in the USA, the Netherlands and South Africa’, seminar on problem-solving justice in South Africa, University of Cape Town, 13 April 2015.
 31. “The Rotterdam Act and Human Rights” (together with J. Sidoli del Ceno), Private Rented Markets Conference 2015, London School of Economics, 20 March 2015.
 32. “Implementing an European minimum level of protection against the loss of the home”, Annual Conference International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR), University of University of Thessaly, Volos (Greece), 26 February 2015,
 33. “Social exclusion and anti-social behaviour”International Housing Law Research Network Symposium in Groningen, 6 February 2015.
 34. ‘‘European influence on tenancy law’, conference on alternative dispute resolution, Birmingham City University, 14 January 2015.
 35. ‘Fighting anti-social home owners in Europe’, European Network for Housing Research Conference, Edinburgh, 1-5 July 2014.
 36. ‘Landlords tackling anti-social behaviour’, conferentie Towards Horizon 2020: Public Interests and Private Relationships, Groningen Centre for Law and Governance, 13 december 2013.
 37. ‘Tackling housing related anti-social behaviour’, Center for Court Innovation, New York, 20 February 2013.
 38. ‘Tackling anti-social behaviour and therapeutic jurisprudence’, International Network on Therapeutic Jurisprudence/University of Puerto Rico, San Juan, 12 February 2013.
 39. ‘Neighbours from hell and problem generating housing courts’, University of Puerto Rico, San Juan, 12 February 2013.
 40. Tackling anti-social behaviour in the Netherlands’, Conference Tackling Anti-Social Behaviour: Bringing Research and Practice Together, University of Newcastle, 21 September 2012.
 41. ‘Anti-social behaviour and problem-solving justice in the Netherlands’, Symposium Problem-solving Justice, University of Oxford, 8 August 2012.
 42. ‘Anti-social behaviour in Europe: a comparative analysis’, Conference Legal Methodology and Methods, Uppsala University Sweden, 25 August 2010.

 Comments to judgments

 1. Rechtbank Amsterdam, 4 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7179, Jurisprudentie voor Gemeenten0024 (Airbnb verhuur, Woningwet & spoedeisende bestuursdwang)
 2. Rechtbank Oost-Brabant 26 januari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:390 (co-author: J.H.S. van Tongeren), Jurisprudentie voor Gemeenten0025 (Gebiedsverbod & liquidatiepoging)
 3. Rechtbank Noord-Nederland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:620 (co-author: J.H.S. van Tongeren), Jurisprudentie voor Gemeenten0026 (Gebiedsverbod, vechtpartij horeca gebied & lichte bevelsbevoegdheid)
 4. Rechtbank Oost-Brabant 1 februari 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:370 (co-author: J.H.S. van Tongeren), Jurisprudentie voor Gemeenten0020 (Gebiedsverbod, huisverbod, terug keer delinquent)
 5. Rechtbank Gelderland 15 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3916 (co-author: J.H.S. van Tongeren), Jurisprudentie voor Gemeenten0019 (Gebiedsverbod, huisverbod, liquidatie)
 6. ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840 (co-author: L.M. Bruijn) Jurisprudentie voor Gemeenten0018 (Afwijkingsbevoegdheid beleid Damocles-sluitingen).
 7. European Court of Human Rights, 23 februari 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004349409 (co-author: J.H.S. van Tongeren) Jurisprudentie voor Gemeenten0007 (Garib t. Nederland, inkomenseis uit de Rotterdamwet).
 8. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3800 (co-author: D. Altunian) Jurisprudentie voor Gemeenten0008 (Belangenafweging, proportionaliteit & buitengerechtelijke ontbindingen na sluiting).
 9. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7167 (co-author: D. Altunian) Jurisprudentie voor Gemeenten0009 (Buitengerechtelijke ontbinding voor daadwerkelijke sluiting).
 10. Rechtbank Limburg 12 augustus 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:7122 (co-author: D. Altunian) Jurisprudentie voor Gemeenten0010 (Makelaarsbord bekendmaking sluiting & art. 8 EVRM).
 11. Rechtbank Limburg 9 maart 2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:1663 (co-author: L.M. Bruijn) Jurisprudentie voor Gemeenten0049 (1 hennepplant, 13b-waarschuwing en ontbinding huurovereenkomst).
 12. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 1 juni 2016 ECLI:NL:RVS:2016:1506 (co-author: L.M. Bruijn) Jurisprudentie voor Gemeenten0048 (coffeeshop, stash & achterdeurproblematiek).
 13. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart ECLI:NL:RBZWB:2016:2062, Jurisprudentie voor Gemeenten0043 (instortingsgevaar, artikel 1a en 1b Woningwet en sluiting) (co-author: J.P. Hof).
 14. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 september 2015 ECLI:NL:RBZWB:2015:5902, Jurisprudentie voor Gemeenten0031 (174a Gemeentewet & verwarde agressieve man).
 15. Rechtbank Limburg 21 januari 2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:436, Jurisprudentie voor Gemeenten0030 (174a Gemeentewet & Outlaw Motor Gangs).
 16. Rechtbank Amsterdam 11 december 2015 AMS 14/7255, Jurisprudentie voor Gemeenten0029 (Sluiting hennepplantage begunstigingstermijn 13b Opiumwet) (co-author: L.M. Bruijn).
 17. Rechtbank Limburg 23 februari 2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:1885, Jurisprudentie voor Gemeenten0028 (Intrekking exploitatievergunning prostitutie & mensenhandel) (co-author: C. Post).
 18. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 27 januari 2016 ECLI:NL:RVS:2016:168, Jurisprudentie voor Gemeenten0022 (Prostitutie en taalvereiste Dienstenrichtlijn) (co-author: C. Post).
 19. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 23 september 2015 ECLI:NL:RVS:2015:2978, Jurisprudentie voor Gemeenten0021 (Sluiting logiesgebouw illegaal hotel) (co-author: J.P. Hof).
 20. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2015, Jurisprudentie voor Gemeenten0045(Kostenverhaal sluiting 13b Opiumwet) (co-author: L.M. Bruijn).
 21. Voorzieningenrechter Rotterdam 2 mei 2014, Jurisprudentie voor Gemeenten0033 (Verzamelwoede en sluiting 17 Woningwet) (co-author: J.P. Hof).
 22. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 4 februari 2015, Jurisprudentie voor Gemeenten0034 (1a Woningwet, hennepteelt en kostenverhaal) (co-author: J.P. Hof).
 23. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 juni 2014, Jurisprudentie voor Gemeenten0052 (Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst).
 24. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 30 januari 2014, Jurisprudentie voor Gemeenten0060 (Drugshandel in woningen).
 25. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, Jurisprudentie voor Gemeenten0051 (Toepassing artikel 7:231 lid 2 BW).
 26. Rechtbank Noord-Nederland 7 mei 2013, Jurisprudentie voor Gemeenten0052 (Sluiting woning 174a Gemeentewet).
 27. Rechtbank Utrecht 20 februari 2013, Jurisprudentie voor Gemeenten0051 (Sluiting woning 174a Gemeentewet).
 28. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 28 november 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten0004 (Art. 13b Opiumwet & art. 8 EVRM).
 29. Rechtbank Maastricht 23 november 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten0005 (Art. 13b Opiumwet & woonboot).
 30. Rechtbank Haarlem 16 oktober 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten0050 (Sluiting 174a Gemeentewet).
 31. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 22 augustus 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten0065 (Machtiging binnentreden vervuilde woning).
 32. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 22 augustus 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten0066 (Toepassen bestuursdwang Woningwet bij vervuilde woning).
 33. Rechtbank ‘s-Gravenhage 26 juli 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten 0057 (Drugshandel, 174a Gemeentewet en 13b Opiumwet).
 34. Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten 0039 (Gebiedsverbod in drugsdealersgebied)
 35. Gerechtshof Leeuwarden 31 januari 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten. 12.0020 (Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst II).
 36. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 24 januari 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten0019 (Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst).
 37. Gerechtshof Arnhem 12 januari 2012, Jurisprudentie voor Gemeenten0031 (Verstoren van openbare orde en blowverbod).
 38. Rechtbank Haarlem 7 december 2011 Jurisprudentie voor Gemeenten 0007 (Toepassing wet Damocles zonder aantreffen drugs).
 39. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 november 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten 0074 (Open erf, Bouwverordening en Bouwbesluit 2012).
 40. Rechtbank Amsterdam 22 september 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0072 (VvE en ontzegging gebruiksrecht appartement).
 41. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 augustus 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0068 (Hennepplantage en art. 1a Woningwet).
 42. Gerechtshof Amsterdam 19 juli 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten 0005 (Art. 7:231 lid 2 BW en 13b Opiumwet).
 43. Rechtbank Amsterdam 15 juni 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten 0076 (Oud- en Nieuwfeest en art. 8 EVRM).
 44. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 15 juni 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0053 (Koninginnedag en art. 8 EVRM).
 45. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 4 mei 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0047 (Bedelverbod en verstoring van de openbare orde).
 46. Rechtbank Alkmaar 28 april 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0046 (Gebiedsontzegging en openbare orde).
 47. Rechtbank Utrecht 18 maart 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0027 (Buurtterreur Utrecht).
 48. Rechtbank Roermond 3 maart 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0032 (Hennepteelt en 13b Opiumwet).
 49. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 9 februari 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0038 (Hennepteelt en art. 1a Woningwet).
 50. Rechtbank Breda 21 januari 2011, Jurisprudentie voor Gemeenten0033 (Halilovic en art. 7:231 lid 2 BW).
 51. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 1 december 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten 018 (174a Gemeentewet Halilovic III).
 52. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 oktober 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten 001 (Positieve verplichting art. 8 EVRM & burenruzies).
 53. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 24 september 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten0083 (Hennepteelt en 13b Opiumwet).
 54. Rechtbank Roermond 14 juli 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten0066 (Houtkachels, overlast en Bouwverordening).
 55. Rechtbank Breda 19 april 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten0059 (174a Gemeentewet Halilovic II).
 56. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 24 maart 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten0043 (Verantwoordelijkheid verhuurder 13b Opiumwet).
 57. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 17 februari 2010 Jurisprudentie voor Gemeenten0024 (Wet tijdelijk huisverbod).
 58. Rechtbank Zutphen 3 februari 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten0032 (Sluiting 174a en woonoverlast Apeldoorn).
 59. Rechtbank Roermond 15 januari 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten0016 (Hennepkwekerij en 174a Gemeentewet).
 60. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 13 november 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten 0017 (Preventieve sluiting voetbalcafé).
 61. Rechtbank Rotterdam 19 november 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0085 (Onderhoudsklacht Woningwet).
 62. Rechtbank Breda 16 oktober 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0081 (Coffeeshops Roozendaal).
 63. Rechtbank Roermond 13 oktober 2009 , Jurisprudentie voor Gemeenten0090 (Collectieve Winkelontzegging & gebiedsontzegging).
 64. Rechtbank Breda, 5 juni 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0073 (174a Gemeentewet Halilovic I).
 65. Rechtbank Roermond, 31 maart 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0048 (Sluiting drugswoning ogv Damocles).
 66. Rechtbank Rotterdam, 24 maart 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0039 (Avondklok twaalf-minners).
 67. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 18 maart 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0060 (Sluiting Woningwet).
 68. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 18 maart 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0069 (Circus Renz).
 69. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 12 maart 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0047 (Sluiting café ogv Damocles).
 70. Rechtbank Roermond 18 februari 2009 , Jurisprudentie voor Gemeenten0031 (Gebiedsontzegging).
 71. Rechtbank Rotterdam 5 februari 2009, Jurisprudentie voor Gemeenten0032 (Wet Tijdelijk Huisverbod).
 72. Rechtbank Maastricht 9 december 2008, Jurisprudentie voor Gemeenten0024 (Woningsluiting niet-druggerelateerde overlast).

 Articles on websites and in newspapers (selection)

 1. Vols, M., Helpt het als rechter en overlastgever elkaar knuffelen?, www.nl,31 December 2014.
 2. Vols, M., Zijn asodorpen de oplossing voor overlast?, http://www.rug.nl/research/sustainable-society/, 3 November 2014.
 3. Vols, M., Problem tenants, therapeutic Jurisprudence and mainstream housing courts, http://mainstreamtj.wordpress.com/, 24 August 2014.
 4. Vols, M., Dwing veroorzakers van burengerucht hun gedrag te veranderen, www.nl& www.trouw.nl15 July 2013.
 5. Vols, M., Woonoverlast effectiever aanpakken, Nederlands Dagblad7 June 2013.
 6. Vols, M., Corporatie kan huurder opvoeden tot nette buur, Dagblad van het Noorden28 May 2013.
 7. Vols, M., Als je buurman een aso is, www.kennislink.nl/, 2 April 2013.
 8. Vols, M., Aanpak drugshandel Rehwinkel wekt verbazing, Dagblad van het Noorden, 25 July 2011.

Public lectures in the Netherlands

 1. “Ondermijning en openbare orde”, voordracht voor de Rotary op Schiermonnikoog, 15 november 2017.
 2. “De handhaving van de Woningwet”, symposium over de Woningwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 9 oktober 2017.
 3. “Achterstallig onderhoud en malafide pandeigenaren”, Nationale Leerkring malafide pandeigenaren, Zeist, 15 juni 2017.
 4. “Wet aanpak woonoverlast: hoe nu verder?”, congres Gemeente Groningen, 23 mei 2017.
 5. “Buurtbemiddeling en de Wet aanpak woonoverlast”, Nationaal Buurtbemiddelingscongres, 9 mei 2017.
 6. “Ondermijning, drugscriminaliteit en de Wietwet”, congres Juridische Faculteitsvereniging Groningen over drugsbeleid, 13 maart 2017.
 7. “Wijkvernieuwingen en criminaliteit’, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG 28 februari 2017.
 8. “Helse Buren”, Kenniscafé Studium Generale Groningen 16 februari 2017.
 9. “Huisjesmelkers: one shotters and repeat players”, Nationale Leerkring malafide pandeigenaren, Alkmaar, 12 januari 2017.
 10. ‘Tussen hulp & repressie’, congres RINO Samenwerken in de Wijk, Zwolle, 14 december 2016.
 11. ‘Huurrecht, ontruiming & gedragsaanwijzingen’, lezing Erasmus School of Law, Rotterdam 10 oktober 2016.
 12. ‘Ontwikkelingen in het openbare-orderecht’, symposium Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Houten, 7 september 2016.
 13. ‘De Woningwet, sluitingen en illegale hotels’, Nationale Leerkring malafide pandeigenaren, Amsterdam, 23 juni 2016.
 14. ‘Malafide pandeigenaren en het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet’, Nationale Leerkring malafide pandeigenaren, Breda, 23 maart 2016.
 15. ‘Grenscontrole en disciplinering bij de aanpak van woonoverlast’, Landelijk Congres Woonoverlast Ministerie van V&J, BZK, AEDES, VNG en CCV, 4 februari 2016.
 16. ‘Hoarding en het recht’, studiemiddag Hoarding Platform Sociale Psychiatrie Lentis Groningen, 28 januari 2016.
 17. ‘Wonen, overlast en criminaliteit’, congres Wonen Bureau Woontalent & Yspeert Advocaten, 14 januari 2016.
 18. ‘Gedragsverandering en overlast’, congres gedragsaanwijzing Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 12 januari 2016.
 19. ‘Slim gebruik maken van artikel 13b Opiumwet’, symposium hennepcriminaliteit van Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding, 7 december 2015.
 20. ‘De Wet aanpak woonoverlast’, bijeenkomst te Dordrecht van burgemeesters Veiligheidsalliantie regio Rotterdam, 18 november 2015.
 21. ‘Woonoverlast en gedragsaanwijzingen’, congres Gemeente Den Haag & Woningcorporaties Den Haag, 17 november 2015.
 22. ‘Drugshandel en ondermijning’, symposium Ondermijning Politieacademie Apeldoorn 13 oktober.
 23. ‘Wetenschappelijk onderzoek en valorisatie’, symposium Sustainable Society RUG 8 oktober 2015.
 24. ‘Burgemeesters en het openbare-orderecht’, bijeenkomst burgemeesters Veiligheidsregio IJsselland 7 oktober 2015.
 25. ‘Hinder en het recht’, symposium Univé Assen, 6 oktober 2015.
 26. ‘Trends en ontwikkelingen bij de toepassing van de Woningwet’, bijeenkomst landelijke leerkring Woningwet in Apeldoorn 24 september 2015.
 27. ‘Openbare-orderecht en de woonomgeving’, symposium Gemeente Leiden 3 september 2015.
 28. ‘Slim gebruik maken van het juridisch instrumentarium’, symposium over artikel 13b Opiumwet van Programmabureau Taskforce Brabant Zeeland, 9 juli 2015.
 29. ‘Huurrecht en woonoverlast’, jaarcongres Vereniging van Huurrechtadvocaten 26 juni 2015.
 30. ‘Burenruzies en het recht’, publieksacademie Rechtbank Noord-Nederland, Dagblad van het Noorden en Rijksuniversiteit Groningen 10 juni 2015.
 31. ‘Woonoverlast: een nieuwe aanpak met gedragsaanwijzingen’, Studium Generale Gemeente Arhem 26 mei 2015.
 32. ‘Gedragsaanwijzingen en sociaal werk’, congres van netwerk Eropaf Arnhem 12 mei 2015.
 33. ‘Aanpak van huisjesmelkers met de nieuwe Woningwet’, bijeenkomst landelijke leerkring Woningwet in Rotterdam, 6 maart 2015.
 34. ‘Statistisch onderzoek naar ontbinding van overeenkomsten’, lunch symposium vakgroep privaatrecht Groningen, 2 maart 2015.
 35. ‘Wijkaanpak en juridische instrumenten’, collegereeks Wijkaanpak Ruimtelijke Wetenschappen RUG, 19 februari 2015.
 36. ‘Gedragsaanwijzingen en burenconflicten’, congres Yspeert advocaten Groningen, 22 januari 2015.
 37. ‘Overlast en juridische dienstverlening’, jaarcongres Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen, 18 december 2014.
 38. ‘Op stadssafari. De collectieve winkelontzegging en overlastdonaties’, symposium privaatrecht en openbare-orderecht, onderzoeksgroep Vertrouwenwekkend Publiekrecht Rijksuniversiteit Groningen, 4 december 2014.
 39. ‘Woonoverlast effectief en oplossingsgericht aanpakken’, congres gedragsverandering en woonoverlast, congres Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 10 november 2014.
 40. ‘Oplossingsgericht aanpakken van woonoverlast: barrières en mogelijkheden’, symposium Tomlow advocaten Utrecht voor woningcorporaties, 3 november 2014.
 41. ‘Solution-orientated justice and anti-social behaviour’, expert meeting Sustainable Society institute University of Groningen, 31 oktober 2014.
 42. ‘Openbare-orderecht en huurrecht’, Juridische Tweedaagse Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 28 oktober 2014.
 43. ‘Buurtbemiddeling in 2020?’, congres Buurtbemiddeling Gemeente Groningen 23 oktober 2014.
 44. ‘Samenwerking tussen politie en verhuurders bij de aanpak van overlast’, symposium Politie Groningen, 25 september 2014.
 45. ‘Psychische problemen en overlast’, hulpverlenersnetwerk Blijvend in Beeld Groningen, 2 september 2014.
 46. ‘Woonoverlast: de laatste stand van zaken’, congres Platform Woonoverlast, 26 juni 2014.
 47. ‘Naar een oplossingsgerichte aanpak van overlast’, congres Gemeente Den Haag, 19 juni 2014.
 48. ‘Huurrecht en openbare-orderecht’, congres Gemeente Den Bosch, 12 juni 2014.
 49. ‘Hoe overlastgevende buren beter aanpakken?’, congres Gemeente Assen en Drentse woningcorporaties, 27 mei 2014.
 50. ‘De Rotterdamse aanpak van overlast’, congres Gemeente Rotterdam, 22 mei 2014.
 51. ‘De bestuursrechtelijke en gedragsaanwijzing binnen de aanpak van overlast’, congres Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 20 mei 2014.
 52. ‘Overlast aanpakken bij Roma en Sinti families’, congres Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, 31 maart 2014.
 53. ‘Multi-problem gezinnen en recht’, Conferentie Hanzehogeschool Groningen, 9 januari 2014.
 54. ‘De gedragsaanwijzing binnen de aanpak van overlast’, congres corporaties Haarlem & Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 3 december 2013.
 55. De bestrijding van woonoverlast’, congres Gemeente Eindhoven, 25 november 2013.
 56. ‘Psychische problemen en overlastveroorzakers’, congres Veiligheidsregio Twente, 20 november 2013.
 57. ‘De aanpak van overlast en verstoringen van de openbare orde’, congres Platform woonoverlast en Veiligheidshuis Groningen, 14 november 2013.
 58. ‘De rol van woningcorporaties bij de aanpak van hinder’, Corporatiecongres 2013, 6 november 2013.
 59. ‘De openbare orde samen met woningcorporaties handhaven’, Juridische Tweedaagse Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 29 oktober 2013.
 60. ‘Aanpak van huisjesmelkerij’, symposium Gemeente Amsterdam 15 oktober 2013.
 61. ‘De aanpak van overlastgevende huurders’, congres Openbare Orde en Veiligheid, Studiecentrum Kerkenbosch, 7 oktober 2013.
 62. ‘Woonoverlast, verloedering en huisjesmelkerij’, congres Gemeente Hardewijk, 24 september 2013.
 63. ‘Overlast en openbare-ordeproblematiek aanpakken’, congres Gemeente Lisse, 17 september 2013.
 64. ‘De bestrijding van overlastveroorzakers en verloedering’, congres Gemeente Oldambt, 27 juni 2013.
 65. ‘Burenoverlast en juridische instrumentarium’, workshop Veiligheidshuis Groningen, 6 juni 2013.
 66. ‘Tussen helpen en handhaven: naar een oplossingsgerichte aanpak van overlast’, symposium ‘Van Bed naar Beter in de Buurt III’, GGZ Noord-Holland, 5 juni 2013.
 67. ‘Hoe groot is het woonoverlastprobleem en hoe pakken we het aan?’, workshop woningcorporatie Thuisvester in Breda, 23 april 2013.
 68. ‘Een oplossingsgerichte aanpak van overlastgevende huurders’, congres Succesvol Interveniëren bij Leefbaarheidsproblemen, Oosterhout 21 maart 2013
 69. ‘Overlast en psychische problemen’, symposium Sociaal Psychiatrisch Café Lentis Groningen, 7 maart 2013.
 70. ‘De rol van de politie bij de aanpak van woonoverlast’, symposium Politie Twente 26 november 2012.
 71. ‘Handhaving door private partijen op openbare plaatsen’, Netherlands Institute for Law and Governance Jaarcongres, 21 november 2012.
 72. ‘Zorgmijdende overlastveroorzakers’, Workshop op congres Veilig Wonen Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 1 november 2012.
 73. ‘Aanpak van onveiligheid en verstoringen van de openbare orde in de buurt in Nederland, Engeland en Wales’, Plenaire inleiding congres Veilig Wonen Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 1 november 2012.
 74. ‘Drang en dwang, psychische problemen en overlast’, Symposium Drang en Dwang Universitair Centrum Psychiatrie Universitair Medisch Centrum Groningen, 31 oktober 2012.
 75. ‘De openbare orde civielrechtelijk handhaven’, Juridische Tweedaagse Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 8-9 oktober 2012.
 76. ‘Psychisch kwetsbaren en de aanpak van overlast’, congres Aanpak Woonoverlast Uitgelicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 27 september 2012.
 77. ‘Corporaties en woonoverlast’, Symposium regulering openbare orde door private partijen, VU Amsterdam en Netherlands Institute for Law and Governance, 20 april 2012.
 78. ‘Psychische problemen, Wet BOPZ en openbare orde’, congres GGZ Ingeest Amstelveen, 10 april 2012.
 79. ‘Overlast, hulpverlening en handhaven bij psychisch kwetsbare zorgmijders’, expertmeeting aanpak woonoverlast bij overlastveroorzakers met psychische problemen, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Ministerie van Binnenlandse Zaken, 20 maart 2012.
 80. ‘Juridische instrumenten bij de aanpak van overlast, verpaupering en verloedering’, congres Gemeente Amstelveen 19 januari 2012.
 81. ‘Overlast en discriminatie’, voordracht bij het debat ‘Standpunt-Den Haag’ georganiseerd door het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden 14 december 2011.
 82. ‘Ordeverstoringen in en rond de woning. Woonoverlast aanpakken door gemeenten, verhuurders en hulpverleners’, congres aanpak overlast Gemeente Capelle aan de IJssel, 14 december 2011.
 83. ‘De Rotterdamse strijd tegen overlast’, conferentie Overlastcoördinatoren Gemeente Rotterdam 13 december 2011.
 84. ‘Positieve verplichtingen voortvloeiend uit art. 8 EVRM en de aanpak van overlast’, conferentie Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid & Netherlands Institute for Law and Governance Groningen, 25 november 2011.
 85. ‘Aanpak van woonoverlast en woonfraude bij kamerverhuur’, congres Overlast bij kamerverhuur Gemeente Leeuwarden, 7 november 2011.
 86. ‘Overlast aanpakken. Van ontbinding van de huurovereenkomst tot sluiting van de woning’, Gemeente Menterwolde 31 oktober 2011.
 87. ‘Het recht der Tokkies. Over ordeverstoringen, nieuwe verbanningen en grondrechten van neighbours from hell’, congres Honours college Groningen, 4 oktober 2011.
 88. ‘Is het recht op overlast te koop? Overlast vanuit koopwoningen aanpakken’, congres Aanpak Woonoverlast Uitgelicht, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 27 september 2011.
 89. ‘Hoe de politie, gemeenten en verhuurder overlast aanpakken’, congres Woonoverlast Veiligheidshuis Groningen, 13 september 2011.
 90. ‘De aanpak van huisjesmelkers en overlast rond kamerverhuurpanden’, Workshop Gemeente Den Helder, 7 juli 2011.
 91. ‘De aanpak van huisjesmelkers en de Wet Victor’, expertmeeting Huisjesmelkerij Gemeente Rotterdam en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 31 mei 2011.
 92. ‘De bestuursrechtelijke aanpak van hennepteelt’, expertmeeting Hennepteelt Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 19 april 2011.
 93. ‘Overlastvoorkomende voorwaarden en de Wet Victor’, Klankbordgroep Huurrecht Aedes, 30 november 2010.
 94. ‘Overlast rond woonschepen, logiesgebouwen en kamerverhuurbedrijven’, VROM expertmeeting Woonoverlast Utrecht, 24 november 2010.
 95. ‘Aanpakken van overlast en verloedering’, congres Veilig Wonen, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 6 oktober 2010.
 96. ‘Bestuurlijk optreden tegen overlast’, congres ‘Een vuist tegen overlast’, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, 24-25 juni 2010.
 97. ‘Spin in het web van bevoegdheden bij de aanpak van woonoverlast’, Symposium Aanpak woonoverlast van de Gemeente Amersfoort, 27 mei 2010.
 98. ‘Over de juridische aanpak van woonoverlast’, expertmeeting Ministerie van VROM, Utrecht, 9 december 2009.
 99. ‘Wijkproblemen en buurtrechters’, Week van het Recht Rechtbank Lelystad, 4 november 2009.
 100. ‘De buurtrechter en burgemeester ten strijde tegen overlast’, Week van het Recht Rechtbank Zwolle, 2 november 2009.
 101. ‘Bestrijding van overlast door de buurtrechter in Nederland en Engeland’, Symposium Erasmus Universiteit (De Doelderdag), 9 oktober 2009.
 102. ‘Het sluiten van woning wegens ernstige overlast’, VROM-inspectie Groningen, 17 april 2009.
 103. ‘De Wetten Victoria en Victor’, expertmeeting VROM-inspectie Utrecht november 2008.

michel-vols